Interwencja poselska w sprawie działań Nadleśnictwa Szklarska Poręba w ramach konsultacji społecznych na temat poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego

Interwencja poselska w sprawie działań Nadleśnictwa Szklarska Poręba w ramach konsultacji społecznych na temat poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego

Interwencja do p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Tomasza Olszewskiego w sprawie działań Nadleśnictwa Szklarska Poręba w ramach konsultacji społecznych na temat poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego.

Szanowny Panie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją w związku z działaniami Nadleśnictwa Szklarska Poręba w ramach konsultacji społecznych na temat poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego w trzech obszarach Gminy Miejskiej Piechowice.

Z ogromną radością przyjęłam deklarację Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2021 r. o gotowości przekazania przez Lasy Państwowe na rzecz Karkonoskiego Parku Narodowego terenów pod jego poszerzenie.

Z ogromnym zażenowaniem przyjęłam do wiadomości fakt, że Nadleśnictwo Szklarska Poręba wzięło udział w akcji kolportażu nieprawdziwych informacji na temat skutków poszerzenia Karkonoskiego Parku Narodowego, wbrew jasnemu stanowisku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz zastraszania lokalnej społeczności ustanowieniem rzekomych zakazów poruszania się poza szlakami na tych terenach, jazdy na rowerze, zbioru runa leśnego, itp. Wszystko to wbrew jasnym deklaracjom Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego.

Ale stwierdzony przez Burmistrza Piechowic w oficjalnym sprawozdaniu z konsultacji społecznych fakt zmanipulowania przez pracowników Lasów Państwowych tego procesu to prawdziwy skandal. Większość negatywnych opinii mieszkańców (200 z 397) to formularze wypełnione ręcznie przez tę samą osobę. To Państwa podwładni chodzili po domach mieszkańców, „urabiając” ich głoszonymi wcześniej kłamstwami i półprawdami.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego w trzech obszarach Gminy Miejskiej Piechowice.

Jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu uznaliście Państwo, że działania w zakresie konsultacji są domeną działań społecznych. Tymczasem przedstawiciele Nadleśnictwa Szklarska Poręba faktycznie zmanipulowali ten proces wbrew deklaracji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i woli Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Oczekuję jako posłanka pilnej reakcji ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych po stronie Nadleśnictwa za manipulacje w tej sprawie. Nie może być tak, że mundur leśnika kojarzyć się będzie z hamowaniem działań na rzecz ochrony przyrody w Polsce!

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:
1. Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska
2. Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych