Interwencja poselska w sprawie działań Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem w obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze

Interwencja poselska w sprawie działań Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem w obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze

Interwencja poselska do Przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem Inż. Daniela Pokorný, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua oraz Prezesa Wód Polskich Przemysława Daca w sprawie działań Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem w obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze.

Szanowni Panowie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją w związku z działaniami Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem w obliczu trwającej katastrofy ekologicznej na Odrze oraz koordynacji współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęski żywiołowej na Odrze wspólnie z Republiką Federalną Niemiec.

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (dalej “MKOOpZ”) jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. W skład MKOOpZ wchodzą delegaci Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Do podstawowych celów MKOOpZ należy między innymi zapobieganie zanieczyszczeniom wód Odry i Bałtyku oraz działania na rzecz redukcji tych zanieczyszczeń.

W ramach MKOOpZ działa również Grupa Robocza „Zanieczyszczenia awaryjne” (G3,) do której mandatu należy:

 1. regularne uaktualnianie Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego oraz organizowanie jego sprawdzania i ćwiczeń;
 2. regularne uaktualnianie Międzynarodowego Planu Awaryjnego oraz organizowanie jego sprawdzenia i ćwiczeń;
 3. uzupełnianie i regularne aktualizowanie listy potencjalnych źródeł zanieczyszczeń awaryjnych (zawierającej miejsca skażone i/lub stare wysypiska w potencjalnej strefie zalewowej);
 4. opracowywanie wytycznych dot. działań zapobiegawczych w celu zmniejszenia ryzyka i wpływu nadzwyczajnych zanieczyszczeń wody przy uwzględnieniu istniejących przedsięwzięć krajowych.

Pierwsze sygnały do Wód Polskich o trwającej katastrofie ekologicznej na Odrze dotarły w dniach 26 i 27 lipca 2022 roku. Mając na uwadze, że w skład polskiej delegacji do MKOOpZ wchodzą delegaci Ministerstwa Infrastruktury oraz Wód Polskich, zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy i kiedy MKOOpZ uruchomiła działania w ramach Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego w obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze?
 2. Czy i kiedy MKOOpZ uruchomiła działania w ramach Międzynarodowego Planu Awaryjnego w obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze?
 3. Czy w okresie, od kiedy pojawiły się pierwsze informacje o katastrofie ekologicznej na Odrze, doszło do posiedzenia MKOOpZ albo spotkania Grupy Roboczej „Zanieczyszczenia awaryjne” (G3) w tej sprawie? Bardzo proszę o odpowiedź na te pytania również Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, których delegaci wchodzą w skład Grupy Roboczej „Zanieczyszczenia awaryjne” (G3).
 4. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiadomiło oficjalnymi kanałami dyplomatycznymi rząd Republiki Federalnej Niemiec w zakresie katastrofy ekologicznej na Odrze?
 5. Czy podjęto kroki mające na celu koordynację służb polskich i niemieckich w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrofy ekologicznej na Odrze?

Bardzo proszę o pilną odpowiedź na powyższe pytania ze względu na powagę kryzysu ekologicznego na Odrze. Odra umiera i nie możemy dłużej zwlekać z jej ratowaniem.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

 1. Prezes Rady Ministrów;
 2. Minister Klimatu i Środowiska;
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych