Interpelacja w sprawie zanieczyszczenia dolnośląskiego odcinka rzeki Odry

Interpelacja w sprawie zanieczyszczenia dolnośląskiego odcinka rzeki Odry

Szanowni Państwo!

Zwracam się do państwa o podjęcie pilnych działań w związku z zanieczyszczeniem rzeki Odra. Z informacji uzyskanych od Andrzeja Świętacha - Prezesa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu - na dolnośląskim odcinku rzeki Odry od miejscowości Lipki do granicy m. Wrocław od dnia 29 lipca 2022 roku znajdowały się ogromne ilości śniętych ryb.

Na samym odcinku oławskiego kanału o długości 2 km w sobotę 30 lipca i niedzielę 31 lipca 2022 roku członkowie PZW, straży pożarnej i wolontariusze wyłowili ponad 5 ton ryb. Burmistrz miasta Oławy wspiera działania wędkarzy w utylizacji martwych ryb. Wyławiane ryby, takie jak sumy, brzany, klenie, sandacze czy leszcze, mają od 20 cm do 2 metrów długości. Okazy z poszczególnych gatunków chociażby leszcza oscylowały do 6 kg, szczupaka - 8 kg, sandacza - 10 kg, ryby z gatunku sum - 50 kg. Jest to ogromny cios dla bioróżnorodności rzeki Odry, którą będzie bardzo trudno odbudować z uwagi na wyginięcie najcenniejszych dorosłych przedstawicieli gatunków.

Na dzień 3 sierpnia 2022 roku wyławianie martwych ryb trwa nadal. Aktualnie wędkarze czyszczą Odrę na odcinku od Oławy do Wrocławia, niedaleko Jazu Opatowickiego.

Dla rzeki Odry to stan klęski żywiołowej. Tragedia zbiera swoje żniwo na odcinku słynącym dotąd z ogromnych brzan, leszczy, kleni czy sandaczy. Odbudowanie życia w rzece do stanu sprzed katastrofy zajmie lata.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmie natychmiastowe działania kontrolne w celu ustalenia przyczyn zanieczyszczenia, ale przede wszystkim uniknięcia dalszych skażeń i usunięcia skutków klęski żywiołowej?
  2. Jako źródło zanieczyszczenia często wskazywany jest Kanał Gliwicki, gdzie w tym roku dochodziło już kilka razy do analogicznych masowych śnięć ryb. Czy Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęły działania kontrolne w celu ustalenia przyczyn zanieczyszczenia oraz tych wydarzeń?
  3. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie natychmiastowe działania mające na celu uruchomienie odpowiednich instrumentów w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej na rzece Odrze oraz ich usunięcie na obszarze województwa dolnośląskiego? Sytuacja ta ma miejsce już na obszarze powiatów oławskiego, wrocławskiego oraz miasta na prawach powiatu Wrocław. Niezbędna jest w szczególności pomoc straży pożarnej oraz wsparcie w zakresie utylizacji martwych ryb.
  4. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuratura Krajowa podejmą natychmiastowe działania mające na celu ukaranie sprawcy powyższego zanieczyszczenia i wywołania klęski żywiołowej?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz