Interpelacja nr 9874 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie proponowanych regulacji prawnych mających na celu wprowadzenie zakazu utrzymywania trzody chlewnej w systemie otwartym

Interpelacja nr 9874 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie proponowanych regulacji prawnych mających na celu wprowadzenie zakazu utrzymywania trzody chlewnej w systemie otwartym

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się z interpelacją w związku z planowanymi zmianami w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018, poz. 290 z późn. zm.) mającymi na celu wprowadzenie zakazu utrzymywania trzody chlewnej w systemie otwartym. Proponowane zmiany spowodują szereg negatywnych konsekwencji, w szczególności:

  • wysokie ryzyko utraty puli genetycznej rodzimych ras świń,
  • niszczenie niezależności polskich hodowców i ich interesu ekonomicznego oraz tworzenie zagrożenia dla dochodów rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce zajmujących się hodowlą trzody chlewnej w systemach otwartym i ekologicznym,
  • niszczenie lokalnych rynków żywności przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju,
  • pozbawienie polskich konsumentów dostępu do naturalnej żywności wysokiej jakości. Konsumenci wybierają bowiem mięso z hodowli otwartych i ekologicznych motywowani obawą przed antybiotykoopornością związaną z prewencyjnym podawaniem środków przeciwdrobnoustrojowych trzodzie chlewnej w systemie produkcji przemysłowej (chów zamknięty).

Jeżeli przewidziany w projekcie rozporządzenia zakaz chowu trzody chlewnej w systemie otwartym wejdzie w życie, bezpowrotnie stracone zostaną wiedza, doświadczenie oraz wieloletnia praca hodowców łączących produkcję trzody chlewnej z takimi wartościami jak ochrona zdrowia publicznego, jakość życia na obszarach wiejskich, dobrostan zwierząt gwarantujących wysoką zdrowotność stad oraz ochrona środowiska (w tym różnorodności biologicznej i zasobów wody w rolnictwie), których realizacji nie jest w stanie zapewnić utrzymywanie zwierząt w chowie przemysłowym.

Ponadto, projektowane rozporządzenie w stopniu łamiącym konstytucyjne prawa polskich obywateli lekceważy dotychczas poniesione przez hodowców nakłady związane z utrzymywaniem świń w systemie otwartym, związane z ochroną rodzimych ras, inwestycjami w odpowiednią infrastrukturę w gospodarstwie, a także ogromnymi wydatkami na bioasekurację. Należy podkreślić, że projektowane rozporządzenie nie zapewnia hodowcom jakiegokolwiek wsparcia finansowego pomimo zmuszania ich do zmiany metod produkcji.

Jest to przede wszystkim niekonstytucyjny, ale także nieproporcjonalny środek prawny, dyskryminujący polskich hodowców trzody chlewnej w systemie otwartym i de facto penalizujący działanie takich gospodarstw. Nie może być zgody na takie działanie, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę wadliwość i nieskuteczność dotychczasowych strategii mających na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Dziś w dobie pandemii COVID-19 oraz głębokich reform Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego, sprawiedliwego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego w Polsce podejmuje się decyzje prowadzące do zniszczenia w naszym kraju ostatnich rezerw dających konsumentom dostęp do zdrowej żywności, a producentom możliwość uzyskania godziwych dochodów.

  1. Od kiedy jest planowane wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018, poz. 290 z późn. zm.) mających na celu wprowadzenie zakazu utrzymywania trzody chlewnej w systemie otwartym?
  2. Czy i na jakich zasadach będzie możliwa ekologiczna hodowla trzody chlewnej spełniającej normy dla tego typu żywności?
  3. Czy planowana modyfikacja wyżej wymienionego rozporządzenia jest zgodna z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz unijną strategią “od pola do stołu”?
  4. Jeśli wprowadzony zostanie zakaz utrzymywania trzody chlewnej w systemie otwartym jakie rekompensaty zostaną wprowadzone dla polskich hodowców trzody chlewnej w systemie otwartym i czy zostanie przewidziany okres przejściowy?
  5. Jeśli wprowadzony zostanie zakaz utrzymywania trzody chlewnej w systemie otwartym jakie kary grożą hodowcom za utrzymanie trzody chlewnej w systemie otwartym?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz