Interpelacja nr 9501 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań przeciwko ASF i sytuacji pracowników Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

Interpelacja nr 9501 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań przeciwko ASF i sytuacji pracowników Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 31 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 148).

W świetle powyższych faktów zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Ile dzików zabito w Polsce w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r. w ramach tzw. odstrzału sanitarnego?
  2. W ilu przypadkach powołane do tego państwowe instytucje potwierdziły zakażenie zabitego dzika afrykańskim pomorem świń (ASF)?
  3. Ile trucheł dzika odnaleziono w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r., gdzie przyczyną śmierci zwierzęcia nie było polowanie?
  4. W ilu truchłach dzika odnalezionych w Polsce w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r., w przypadku których zwierzę padło z powodów innych niż polowanie, powołane do tego państwowe instytucje potwierdziły zakażenie afrykańskim pomorem świń (ASF)?
  5. Jaki system zachęt dla osób odnajdujących truchła dzików został wprowadzony, a jeżeli systemu takiego nie wprowadzono, to czy działanie takie jest planowane przez resort?
  6. Czy resort planuje wprowadzenie czytelnej strony internetowej i aplikacji na urządzenia mobilne, służącej ułatwieniu zgłaszania przypadków odnalezienia truchła dzika i podawania jego lokalizacji?
  7. W ilu powiatach i w jakich powiatach prowadzono w tym roku sanitarny odstrzał dzików do sierpnia 2020 r.?
  8. Ile gospodarstw hodujących świnie zostało skontrolowanych w Polsce w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r. pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji?
  9. Ile gospodarstw hodowli świń skontrolowano łącznie w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r. przynajmniej raz pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji (w liczbach rzeczywistych i procentach gospodarstw, z rozbiciem na województwa)? Ile było łącznie przypadków ponownych kontroli gospodarstwa w tym okresie?
  10. O ile (w ujęciu kwotowym i procentowym) wzrosły wynagrodzenia inspektorów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i pracowników Inspekcji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r., z rozbiciem na poszczególne stanowiska, i jaka jest aktualna wysokość tych wynagrodzeń brutto?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Valentin Panzirsch, CC BY-SA 3.0 AT, via Wikimedia Commons