Interpelacja nr 6702 do ministra sprawiedliwości w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów

Interpelacja nr 6702 do ministra sprawiedliwości w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 28 lutego 2019 roku skierowałam do Pana wraz z ówczesnym współprzewodniczącym Partii Zieloni Markiem Kossakowskim list otwarty ws. nielegalnych składowisk odpadów, obejmujący m.in. postulat penalizacji prowadzenia nielegalnych składowisk odpadów. Apel ten pozostał niestety bez odzewu Pana Ministra, wobec czego kwestię tę regulują wyłącznie art. 183 i art. 185 K.k.

W świetle powyższych faktów zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Ile osób zostało skazanych prawomocnie za przestępstwa opisane w art. 183 K.k. w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i w I kwartale 2020 oraz jakie kary zostały zasądzone w tych sprawach?
  2. W ilu przypadkach opisanych w pkt. 1 sąd stwierdził przesłanki zaostrzające odpowiedzialność karną zgodnie z art. 185 K.k.?
  3. Wobec ilu osób prokuratury skierowały akty oskarżenia w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 K.k. w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i w I kwartale 2020?
  4. Ile postępowań o czyn opisany w art. 183 K.k. zostało umorzonych odpowiednio w latach 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 i w I kwartale 2020.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Zorro2212, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons