Interpelacja nr 32404 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wykorzystania miejsc noclegowych należących do Lasów Państwowych do zakwaterowania uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy

Interpelacja nr 32404 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wykorzystania miejsc noclegowych należących do Lasów Państwowych do zakwaterowania uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy

Szanowna Pani Minister!

Zwracam się do Pani z pytaniem o formę i skalę zaangażowania Lasów Państwowych w pomoc osobom uciekającym z powodu wojny z Ukrainy.
Od początku wojny granicę polsko-ukraińską przekroczyło już 1,9 mln osób. Niestety, prognozy mówią o nawet 5 mln osób, które mogą szukać schronienia na terenie Polski. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu polskich rodzin większość z nich znalazła schronienie w domach prywatnych. Jednak prywatne zasoby Polek i Polaków nie są nieskończone. Stąd chciałabym zadać kilka pytań dotyczących formy zaangażowania Lasów Państwowych w walkę z kryzysem uchodźczym.

Z danych dostępnych na stronie internetowej Lasów Państwowych wynika, że przedsiębiorstwo dysponuje:

45 ośrodkami szkoleniowo-wypoczynkowymi,
318 ośrodkami wypoczynkowymi,
62 kwaterami myśliwskimi,
313 pokojami gościnnymi.

1. Jak wyżej wymienione zasoby były wykorzystane od 24 lutego 2022 roku? Ile miejsc noclegowych zostało udostępnionych uchodźczyniom i uchodźcom?

2. Czy Lasy Państwowe dokonały inwentaryzacji wszystkich swoich zasobów lokalowych (nieużywane mieszkania służbowe, obiekty przygotowane do sprzedaży, nieczynne ośrodki wypoczynkowe)? Czy obiekty te przekazane zostaną w użytkowanie uchodźcom i uchodźczyniom?

3. Czy Lasy Państwowe rozpoczęły już pracę nad udostępnieniem innej infrastruktury (500 miejsc biwakowania, 229 obozów harcerskich, 18 kempingów) dzieciom z Ukrainy, które lato tego roku spędzą w Polsce?

Z poważaniem
Małgorzata Tracz


Panek, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons