Interpelacja nr 3135 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie statystyki dotyczącej dzików zakażonych ASF

Interpelacja nr 3135 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie statystyki dotyczącej dzików zakażonych ASF

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 31 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 148).

W świetle powyższych faktów zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Ile dzików zabito w Polsce w okresie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 10.03.2020 r.?
  2. W ilu przypadkach powołane do tego państwowe instytucje potwierdziły zakażenie zabitego dzika afrykańskim pomorem świń (ASF)?
  3. Ile trucheł dzika odnaleziono w okresie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 10.03.2020 r., gdzie przyczyną śmierci nie było polowanie?
  4. W ilu truchłach dzika odnalezionych w okresie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 10.03.2020 r., padłych w Polsce z powodów innych niż polowanie, potwierdzono przez powołane do tego państwowe instytucje zakażenie zabitego dzika afrykańskim pomorem świń (ASF)?
  5. Ile dzików zabito w Polsce w okresie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 10.03.2020 r. w tzw. czerwonych strefach (obszarach objętych ograniczeniami stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń)?
  6. W ilu przypadkach powołane do tego państwowe instytucje potwierdziły zakażenie zabitego dzika afrykańskim pomorem świń (ASF) w ww. tzw. czerwonych strefach?
  7. Ile trucheł dzika odnaleziono w tzw. czerwonej strefie w okresie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 10.03.2020 r., gdzie przyczyną śmierci nie było polowanie?
  8. W ilu truchłach dzika odnalezionych w okresie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 10.03.2020 r., padłych w tzw. „czerwonej strefie” z powodów innych niż polowanie, potwierdzono przez powołane do tego państwowe instytucje zakażenie zabitego dzika afrykańskim pomorem świń (ASF)?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Valentin Panzirsch, CC BY-SA 3.0 AT, via Wikimedia Commons