Interpelacja nr 27889 do ministra klimatu i środowiska, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie postępowania o uzyskanie środków na sprawiedliwą transformację regionu zgorzeleckiego

Interpelacja nr 27889 do ministra klimatu i środowiska, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie postępowania o uzyskanie środków na sprawiedliwą transformację regionu zgorzeleckiego

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 18 października odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym Śląsku, na którym omawiany był m.in. temat Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) regionu zgorzeleckiego, który jest niezbędnym dokumentem, aby region mógł ubiegać się o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji( FST). TPST subregionu zgorzeleckiego został przygotowany kilka miesięcy temu i przesłany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a po sprawdzeniu go przez Ministerstwo został on odesłany do Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska z listą uwag. Głównym zarzutem wobec TPST był brak uwzględnienia w nim harmonogramu transformacji regionu i wygaszenia węglowego kompleksu Turów. Taki harmonogram jest warunkiem koniecznym do zaakceptowania przez rząd i KE regionalnych TPST. Urząd Marszałkowski wysłał zapytanie do  właściciela kompleksu Turów - PGE o podanie harmonogramu jego zamknięcia . PGE odpowiedziało na zapytanie, jednak ze względu na klauzulę poufności odpowiedź ta została utajniona przez Urząd Marszałkowski oraz nie zostanie upubliczniona.. Urząd poinformował jednak członków Grupy Roboczej, że wobec odpowiedzi PGE prace nad TPST regionu zgorzeleckiego zostają wstrzymane, bez perspektywy dokończenia.

Podobne harmonogramy były przygotowywane przez spółkę PGE m.in. dla kopalni i elektrowni w Bełchatowie, stając się podstawą do stworzenia planu transformacji dla województwa łódzkiego. Brak harmonogramu wyłączenia Turowa, jest główną barierą, przez którą cały region zgorzelecki  straci szansę ubiegania się o ogromne unijne dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz straci szansę na budowanie bezwęglowej alternatywy społecznej i gospodarczej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego dotychczas nie został udostępniony harmonogram transformacji regionu i wygaszenia węglowego kompleksu Turów?
  2. Dlaczego zamiast udostępnić harmonogram przygotowany przez PGE, został on utajniony? Czy rząd zgadza się z tą decyzją państwowego koncernu, która blokuje dostęp regionu węglowego do FST UE?
  3. Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo/ rząd aby region przygotował plan transformacji oraz uzyskał wsparcie  co najmniej 1 mld zł ze środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz

Interwencja poselska w sprawie postępowania o uzyskanie środków na sprawiedliwą transformację regionu zgorzeleckiego

Przez brak harmonogramu wyłączania węgla region zgorzelecki straci potężne środki UE na sprawiedliwą transformację
18 października 2021 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym Śląsku, na którym omawiany był m.in. temat Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) regionu zgorzeleckiego, który jest niezbędnym dokumentem, aby region mógł ubiegać się o środk…

Julian Nyča, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons