Interpelacja nr 26857 do ministra zdrowia w sprawie refundacji leku Mimpara

Interpelacja nr 26857 do ministra zdrowia w sprawie refundacji leku Mimpara

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana z interpelacją poselską dotyczącą refundacji leku Mimpara.

Lek ten jest bardzo skuteczny między innymi w zakresie leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych ze schyłkową chorobą nerek leczonych długotrwale dializą, leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u dzieci w wieku od 3 lat oraz młodzieży ze schyłkową chorobą nerek leczonych długotrwale dializą czy zmniejszania hiperkalcemii u pacjentów: z rakiem przytarczyc; z pierwotną nadczynnością przytarczyc. Jednak należy zaznaczyć, że jest on drogi – jego cena waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych (w zależności od dawki), a jego refundacja jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia życia.

Niestety tak wysoki koszt leku wiąże się u wielu pacjentek oraz pacjentów z przymusowym wykluczeniem go ze swojej farmakoterapii. W połączeniu z innymi kosztami leczenia (np. dializy nerek i związanych z nią czynności) sprawia, że skuteczne leczenie tym preparatem staje się dla wielu osób niemożliwe.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy planowane jest rozszerzenie refundacji leku Mimpara? Jeśli tak – w jakim zakresie?
  2. Ile decyzji o refundacji leku Mimpara zostało wydanych w 2021 roku i jakie było ich najczęstsze uzasadnienie?
  3. Ile wniosków o refundację leku Mimpara zostało odrzuconych? Z jakiego powodu?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz