Interpelacja nr 21976 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wydatków PGL Lasy Państwowe na Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Interpelacja nr 21976 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wydatków PGL Lasy Państwowe na Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze,

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołaną 1 stycznia 2000 roku – zarządzeniem nr 93 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 listopada 1999 roku (z późniejszymi zmianami).

W ciągu wielu lat Centrum Informacyjne Lasów Państwowych rozszerzyło zakres swojej działalności. Obecnie oprócz wydawania publikacji książkowych i czasopism oraz administrowania witryną internetową Lasów Państwowych, zarządza głównym fanpagem Lasów Państwowych, a także realizuje materiały telewizje.

Zadania Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych to:

 • promocja i kształtowanie korzystnego wizerunku Lasów Państwowych,
 • krzewienie i popularyzacja wiedzy leśnej,
 • realizowanie polityki informacyjnej,
 • tworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów,
 • monitorowanie życia politycznego, gospodarczego i informacji medialnych.

Swoją misję Centrum Informacyjne Lasów Państwowych wypełnia:

 • zarządzając i dostarczając treści na witrynę internetową Lasów Państwowych,
 • zarządzając głównym fanpagem Lasów Państwowych,
 • zarządzając i dostarczając treści na kanały na YouTube (Echa Leśne, Telewizja Lasów Państwowych),
 • koordynując i wspierając funkcjonowanie fanpage'y jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • zarządzając transmisjami online,
 • koordynując oficjalny profil Lasów Państwowych w serwisie fotograficznym Instagram,
 • prowadząc działalność wydawniczą (prasa i publikacje książkowe: promocyjne i branżowe na rzecz Lasów Państwowych),
 • prowadząc działalność medialną (telewizja, radio, prasa, targi),
 • nadzorując produkcję filmową na rzecz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

W świetle powyższych faktów zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

 1. Jaka jest aktualna liczba etatów w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych?
 2. Jaka była łączna kwota wydatków na Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w 2020 r.?
 3. Jaka była łączna kwota brutto wydatków na płace w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych w 2020 r.?
 4. Jakie jest średnie wynagrodzenie roczne brutto w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, z uwzględnieniem wszystkich dodatków?
 5. Ile osób zatrudnionych jest aktualnie łącznie w PGL Lasy Państwowe w charakterze rzeczników prasowych, pracowników biur prasowych i marketingu, włączając w to Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej, nadleśnictwa oraz leśnictwa?
 6. Jakie jest średnie wynagrodzenie roczne brutto osób zatrudnionych w PGL Lasy Państwowe w charakterze rzeczników prasowych, pracowników biur prasowych i marketingu, włączając w to Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej, nadleśnictwa oraz leśnictwa, z uwzględnieniem wszystkich dodatków?
 7. Jaka jest łączna kwota brutto wydatków na płace osób zatrudnionych w PGL Lasy Państwowe w charakterze rzeczników prasowych, pracowników biur prasowych i marketingu, włączając w to Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej, nadleśnictwa oraz leśnictwa w 2020 r.?
 8. Jaki jest łączny budżet przewidziany na reklamę, publikacje, w tym internetowe, w PGL Lasy Państwowe, włączając w to Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa oraz leśnictwa w 2021 r.?
 9. Jaka była łączna kwota wydana w 2020 r. na reklamę i artykuły sponsorowane przez PGL Lasy Państwowe, włączając w to Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa oraz leśnictwa, z podziałem na poszczególne redakcje i media społecznościowe?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz