Interpelacja nr 21546 do ministra aktywów państwowych, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowych danych w planowanej transformacji energetycznej regionu turoszowskiego

Interpelacja nr 21546 do ministra aktywów państwowych, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowych danych w planowanej transformacji energetycznej regionu turoszowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!

W związku ze staraniami Polskiej Grupy Energetycznej, w której akcjonariuszem większościowym jest Skarb Państwa, o koncesję wydobywczą na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Turów do 2044 roku oraz pozwem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniesionym przez rząd Republiki Czeskiej dnia 26 lutego 2021 roku proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Jaka jest wiekowa struktura zatrudnienia w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów? W szczególności ilu pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów miało na koniec grudnia 2020 roku wiek powyżej 60 lat, ilu miało pod koniec grudnia 2020 roku więcej niż 55, a mniej niż 61, ilu miało na koniec grudnia 2020 roku powyżej 50, a poniżej 56 oraz ilu pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów miało na koniec grudnia 2020 roku mniej niż 50 lat?
 2. Jaka jest wiekowa struktura zatrudnienia w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów? W szczególności ilu pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów miało na koniec grudnia 2020 roku wiek powyżej 60 lat, ilu miało pod koniec grudnia 2020 roku więcej niż 55, a mniej niż 61, ilu miało na koniec grudnia 2020 roku powyżej 50, a poniżej 56 oraz ilu pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów miało na koniec grudnia 2020 roku mniej niż 50 lat?
 3. Jaki poziom zatrudnienia w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów prognozowany jest w roku 2025, w roku 2026, roku 2030 oraz w roku 2044?
 4. Jaki poziom zatrudnienia w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów prognozowany jest w roku 2025, w roku 2026, roku 2030 oraz w roku 2044?
 5. Jaki jest prognozowany harmonogram zakończenia wytwarzania energii elektrycznej przez poszczególne bloki węglowe w Elektrowni Turów? W szczególności do kiedy planowana jest eksploatacja bloków 1, 2 oraz 3 o mocy 235 MW oraz bloków 4, 5 i 6 o mocy 260 MW?
 6. Jaki jest szacowany całkowity koszt społeczny, środowiskowy (uwzględniający koszt unikniętego negatywnego oddziaływanie elektrowni i kopalni Turów na środowisko), ekonomiczny oraz zdrowotny (uwzględniający koszt unikniętego negatywnego oddziaływanie elektrowni i kopalni Turów na zdrowie mieszkańców Polski) zakończenia pracy elektrowni oraz kopalni Turów w 2026 roku?
 7. Jaki jest szacowany całkowity koszt społeczny, środowiskowy (uwzględniający koszt unikniętego negatywnego oddziaływanie elektrowni i kopalni Turów na środowisko), ekonomiczny oraz zdrowotny (uwzględniający koszt unikniętego negatywnego oddziaływanie elektrowni i kopalni Turów na zdrowie mieszkańców Polski) zakończenia pracy elektrowni oraz kopalni Turów w 2030 roku?
 8. Jaki jest szacowany całkowity koszt społeczny, środowiskowy (uwzględniający koszt unikniętego negatywnego oddziaływanie elektrowni i kopalni Turów na środowisko), ekonomiczny oraz zdrowotny (uwzględniający koszt unikniętego negatywnego oddziaływanie elektrowni i kopalni Turów na zdrowie mieszkańców Polski) zakończenia pracy elektrowni oraz kopalni Turów w 2035 roku?
 9. Na ile szacowana jest pula regionalnego, krajowego oraz unijnego wsparcia dla inwestycji w powiecie zgorzeleckim w wariancie zakończenia pracy elektrowni oraz kopalni Turów w 2026 roku?
 10. Na ile szacowana jest pula regionalnego, krajowego oraz unijnego wsparcia dla inwestycji w powiecie zgorzeleckim w wariancie zakończenia pracy elektrowni oraz kopalni Turów w 2030 roku?
 11. Na ile szacowana jest pula regionalnego, krajowego oraz unijnego wsparcia dla inwestycji w powiecie zgorzeleckim w wariancie zakończenia pracy elektrowni oraz kopalni Turów w 2035 roku?

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz


Julian Nyča, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons