Interpelacja nr 17419 do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie odstąpienia od planów przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Interpelacja nr 17419 do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie odstąpienia od planów przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się z interpelacją poselską w związku z planem przeniesienia do Lubina Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Aktualnie muzeum to jest finansowane z budżetu województwa dolnośląskiego. Muzeum od dłuższego czasu poszukiwało nowego lokum pozwalającego na lepszą ekspozycję posiadanych zbiorów. Teraz, gdy okazało się, że istnieje możliwość pozyskania dodatkowych sal wystawowych w dotychczas zajmowanym budynku po likwidowanej drukarni pocztowej, do pracowniczek i pracowników dotarła wiadomość o planach przeniesienia placówki.

Wrocławskie Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest jedyną taką placówką w Polsce i jedną z niewielu w Europie. To muzeum o charakterze narodowym, które przechowuje i przekazuje wiedzę na temat sposobów łączności w naszym kraju od słupa drogowego poczty saskiej z XVII wieku, poprzez dyliżansy pocztowe, pierwsze telefony i centrale telefoniczne do pierwszych telefonów komórkowych. Można tam również obejrzeć historyczne mundury pracowników Poczty, a także ogromną kolekcję 3,5 miliona znaczków pocztowych, zawierającą nie tylko wszystkie znaczki Poczty Polskiej (ponad 2 tysiące wzorów; wiele z nich wraz z projektami autorstwa znanych artystów), ale również prawie milion znaczków zagranicznych z 326 administracji pocztowych. Muzeum powstało w 1921 roku z darów przekazanych w ramach ogólnopolskiej akcji zbierania pamiątek związanych z historią Poczty, telegrafu i telefonu. Przeniesienie po wojnie muzeum do Wrocławia, podyktowane brakiem odpowiednich lokali w zniszczonej stolicy, podkreśliło znaczenie naszego miasta na Ziemiach Odzyskanych oraz jego związek z Polską.

Muzeum działa dziś w prestiżowej lokalizacji, jaką jest zabytkowy budynek Poczty Głównej, w pobliżu Muzeum Narodowego i Panoramy Racławickiej, w którym do dziś działa od blisko 100 lat urząd pocztowy. Budynek ten ozdobiony jest płaskorzeźbami ukazującymi sceny z życia mieszczan, studentów i robotników oraz kartuszami obrazującymi rozwój poczty od 1590 do 1928 roku. Był to również pierwszy wrocławski wieżowiec. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu jest co roku odwiedzane przez około 25 tysięcy osób, w tym tysiące wrocławian i wrocławianek, którzy przekazali muzeum wiele swoich rodzinnych kolekcji znaczków i dzieł techniki. Również w kwietniu 2020 roku Rada Miejska Wrocławia nadała pobliskiej alei imię Czesława Słani, światowej sławy artysty grafika i projektanta znaczków pocztowych, czym tylko potwierdziła nierozerwalny związek Muzeum Poczty i Telekomunikacji z naszym miastem. Przeniesienie muzeum do Lubina to również strata doświadczonych pracowników i pracowniczek. Długoletni staż pracy i wieloletnie doświadczenie wielu z nich gwarantuje wysoki poziom merytoryczny obsługi muzeum oraz cyklicznie przygotowywanych wystaw tematycznych. Większość z nich nie będzie w stanie dojeżdżać do nowej lokalizacji, przez co nie zostanie zachowana ciągłość fachowej obsługi placówki. A przecież muzeum to nie tylko same gabloty wystawowe, to również ogromna fachowa wiedza pracowniczek i pracowników, którzy pracując całe życie przy obsłudze placówki, osiągają kolejne tytuły zawodowe muzealników.

Mając na uwadze powyższe argumenty, uważam, że przeniesienie tej instytucji kultury do niewielkiego miasta, jakim jest Lubin, nie tylko zmniejszy rangę samego muzeum, ale będzie niepowetowaną stratą dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, którzy licznie odwiedzają placówkę. Będzie to również dotkliwa strata dla wrocławskich szkół i przedszkoli, z których dzieci z zainteresowaniem zwiedzają muzeum w ramach programów edukacyjnych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy marszałek województwa dolnośląskiego poinformował Ministerstwo o planach przeniesienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu do Lubina?
  2. Mając na względzie, że jest to muzeum o charakterze narodowym, czy jest możliwe przejęcie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i czy takie działania są planowane?
  3. Czy Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu byłoby zainteresowane przekształceniem dotychczasowego finansowania Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w formę mieszaną (placówka współfinansowana ze środków miasta, województwa i ministerstwa), tak jak to jest w przypadku finansowania Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu im. Witolda Lutosławskiego?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz