Interpelacja nr 14669 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie poprawy sytuacji pilotów i przewodników turystycznych w czasie pandemii

Interpelacja nr 14669 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie poprawy sytuacji pilotów i przewodników turystycznych w czasie pandemii

Szanowny Panie Premierze!

Związane z pandemią decyzje administracyjne podjęte w Polsce i w innych państwach uniemożliwiły grupie zawodowej pilotów i przewodników turystycznych wykonywanie ich zawodu.

Dotychczasowe plany rządowego wsparcia w postaci świadczenia postojowego nie uwzględniają pilotów wycieczek i przewodników, w tym przewodników górskich, jako grup zawodowych uprawnionych do otrzymania tej pomocy. Brakuje także innych szeroko zakrojonych działań, służących wsparciu tej grupy w zmianie aktywności zawodowej.

Piloci wycieczek i przewodnicy (w tym przewodnicy górscy) zrzeszeni w Turystycznej Organizacji Otwartej oraz piloci niezrzeszeni (zarejestrowani pod kodami PKD 79.90.A i 93.19.Z.) oraz zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) apelują o wniesienie poprawki, która zapewni im świadczenie postojowe. Szczególnie ostatnia grupa zatrudnionych nie jest uwzględniana w żadnych planach wsparcia rządowego. Specyfika rynku, niepewność regularnych zleceń i koszty prowadzenia działalności (szczególnie po okresie tzw. małego ZUS-u) powodują, że wielu pilotów wybiera tę formę rozliczeń jako podstawową.

Piloci i przewodnicy latami budowali swoje kompetencje zawodowe, inwestując w kursy, szkolenia i kosztowne wyjazdy studyjne (finansowane we własnym zakresie), służące przygotowaniu do pilotowania wycieczek w określonych regionach. W działaniach legislacyjnych państwa ta grupa zawodowa była wielokrotnie poszkodowana, jak chociażby poprzez ustawę „uwalniająca” ten zawód bez jednoczesnego wsparcia certyfikacji wewnątrz grupy zawodowej. Na barkach pilotów i przewodników spoczywa ogromna odpowiedzialność za polskich obywateli i obywatelki w kraju i za granicą. To oni są osobami kontaktowymi dla polskich służb, instytucji i jednostek konsularnych w sprawach dotyczących obywateli i obywatelek. Są też najczęściej nieformalnymi ambasadorami polskich spraw za granicą. Mogą skutecznie wesprzeć promocję Polski w formie np. dedykowanych programów Polskiej Organizacji Turystycznej.

W branży turystycznej pracują tysiące osób: pilotów wycieczek i przewodników. Nieoficjalne szacunki mówią, że wsparcie państwa w trudnym okresie epidemii potrzebne jest ponad 20 tysiącom osób należących do tych grup zawodowych. Od momentu nałożenia ograniczeń na branżę turystyczną w marcu bieżącego roku większość pilotów wycieczek i przewodników nie uzyskała żadnych dochodów.

Sytuacja pilotów i przewodników turystycznych w czasie pandemii jest dramatyczna. Konieczne jest podjęcie działań, zapewniających pomoc i wsparcie w tym trudnym dla nich czasie.

Zakazy i rekomendacje, takie jak zakaz podróży, organizowania wycieczek szkolnych, zgromadzeń, eventów, udzielania turystycznych noclegów w hotelach, są de facto równoznaczne z zakazem ich działalności.

Zwracam się z pytaniem, czy rząd przyjmie poprawkę, która zapewni pilotom wycieczek, przewodnikom miejskim, przewodnikom górskim świadczenie postojowe w kwocie nie mniejszej, niż ta przyznana pracownikom pozostałych branż?

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz