Interpelacja nr 14654 do wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów

Interpelacja nr 14654 do wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów

Szanowny Panie Premierze!

Działalność podmiotów gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej w zakresie nielegalnej gospodarki odpadami powoduje znaczne zagrożenie ekologiczne i ogromne straty dla samorządów, które ponoszą koszty uprzątania nielegalnych składowisk. Taka działalność może prowadzić również do powstawania tzw. mafii śmieciowych. Przykład włoski wskazuje, że gospodarka odpadami jest jednym z głównych nurtów działalności zorganizowanej przestępczości. W Polsce brak rzetelnych danych na ten temat, jednakże szacuje się, że jest to „rynek” wart rocznie ok. 6 miliardów złotych.

Partia Zieloni od dawna zajmuje się intensywnie tą tematyką, zarówno w zakresie działań systemowych (kierowaliśmy w tej sprawie w styczniu 2019 r. list otwarty do przedstawicieli ówczesnego rządu), jak również w zakresie działań zmierzających do ukrócenia takich karygodnych praktyk na terenie Dolnego Śląska i całej Polski.

Podstawowym instrumentem do oceny skuteczności państwa w zakresie walki z tym procederem są dane statystyczne dotyczące działań prokuratur i sądów, czyli dane dotyczące odpowiednio liczby aktów oskarżenia i statystyk skazań.

W dniu 22.05.2020 r. skierowałam wraz z grupą posłów interpelację numer 6702 do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, obejmującą zapytania w tej kwestii. Z ogromnym opóźnieniem (termin ustawowy to 21 dni) otrzymałam lakoniczną, nieodpowiadającą na większość pytań, odpowiedź prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. W piśmie z dnia 16.09.2020 r. zostały podane dane dotyczące aktywności prokuratur wyłącznie w latach 2015 i 2019. Jednocześnie w odpowiedzi tej pada bardzo niepokojące stwierdzenie, że Prokuratura Krajowa nie prowadzi statystyk w zakresie rozstrzygnięć zapadających w sprawach o przestępstwa z art. 183 K.k. Oznacza to, że prokuratorzy i minister sprawiedliwości są pozbawieni podstawowych danych do oceny skuteczności działań, podejmowanych w walce z tzw. mafią śmieciową.

Wraz z moim zespołem pracuję obecnie nad nowelizacją przepisów w zakresie penalizacji szeregu zdarzeń w tym zakresie. Nie sposób jednak prawidłowo formułować wnioski bez podstawowych danych dotyczących aktualnego stanu rzeczy.

W świetle powyższych faktów zwracam się do Pana Premiera ponownie z poniższymi pytaniami, wraz z prośbą o wyegzekwowanie rzetelnej odpowiedzi od podległego Panu ministra Ziobry oraz wyegzekwowanie stworzenia rzetelnych danych statystycznych w zakresie skuteczności działań prokuratury:

  1. Ile osób zostało skazanych prawomocnie za przestępstwa opisane w art. 183 K.k. w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i w I i II kwartale 2020 r., oraz jakie kary zostały zasądzone w tych sprawach?
  2. W ilu przypadkach opisanych w pkt. 1 sąd stwierdził przesłanki zaostrzające odpowiedzialność karną zgodnie z art. 185 K.k.?
  3. Wobec ilu osób prokuratury skierowały akty oskarżenia w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 K.k. w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz w I i II kwartale 2020 roku?
  4. Ile postępowań dotyczących czynów opisanych w art. 183 K.k. zostało umorzonych przez prokuratorów odpowiednio w latach 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 oraz w I i II kwartale 2020 roku?

Licząc na współpracę w tej ważnej dla kraju sprawie, pozostaję z poważaniem

Małgorzata Tracz


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons