Interpelacja nr 14194 do ministra sprawiedliwości w sprawie działań w celu ochrony zdrowia więźniów i pracowników Służby Więziennej przed COVID-19 w zakładach karnych

Interpelacja nr 14194 do ministra sprawiedliwości w sprawie działań w celu ochrony zdrowia więźniów i pracowników Służby Więziennej przed COVID-19 w zakładach karnych

Szanowny Panie Ministrze!

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób radzą sobie z zaistniałą sytuacją władze zakładów karnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości.

Otrzymałam informację, że chorzy więźniowie i więźniarki nie są powszechnie poddawani testom na obecność wirusa, wspólne pomieszczenia ani klamki nie są dezynfekowane i nie jest przestrzegany nakaz noszenia maseczek ochronnych. Jest to szczególnie niebezpieczne, biorąc pod uwagę fakt przebywania dużej liczby osób na małej przestrzeni (łatwość przenoszenia wirusa).

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Proszę o podanie statystyk zachorowań na COVID-19 w zakładach karnych: ilu więźniów i więźniarek korzysta ze szpitali więziennych z powodu zakażenia wirusem? Ilu wyzdrowiało? Ilu jest na kwarantannie?
  2. U ilu więźniów i więźniarek zostały już przeprowadzone testy na obecność wirusa? Jaka jest przewidziana liczba testów do zrobienia w miesiącach listopad i grudzień br.?
  3. Jakie środki zapobiegające zakażeniu są stosowane i czy są one stosowane przez wszystkie zakłady? Na ile są one skuteczne?
  4. Czy pracownicy i pracowniczki zakładów karnych są poddawani testom? Jeśli tak, to z jaką częstotliwością?
  5. Czy zostały wypracowane procedury bezpiecznego kontaktu więźniów i więźniarek z pracownikami i pracownicami zakładów karnych?
  6. Czy szpitale przywięzienne są przygotowane na przyjmowanie pacjentów chorych na COVID-19 i czy posiadają odpowiednie wyposażenie do udzielenia pomocy ciężko chorym?
  7. W ilu zakładach karnych wystąpiły już ogniska koronawirusa i jak sobie poradzono z tą sytuacją?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz