Interpelacja nr 14192 do ministra edukacji narodowej w sprawie treści dotyczących zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Interpelacja nr 14192 do ministra edukacji narodowej w sprawie treści dotyczących zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szanowny Panie Ministrze!

Kryzys klimatyczny dzieje się na naszych oczach. Jego skutki dotykają nas wszystkich bez wyjątku. Zmiana temperatury na całej planecie, susze, nieproporcjonalnie intensywne opady, będące przyczyną powodzi, wymieranie gatunków - są naukowymi faktami, o których należy mówić głośno od najmłodszych lat - przede wszystkim w szkołach.

Tymczasem młodzi ludzie skarżą się na rażące braki treści poruszającej zagadnienia kryzysu klimatycznego, jak i deficyt treści dotyczącej ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania. Uczennice i uczniowie polskich szkół mają prawo do nauki o kryzysie klimatycznym, będącej jego następstwem katastrofie, a także o tym, co wpływa na degradację środowiska naturalnego i jak można temu zapobiegać.

Ciężko jednak zawrzeć wszystkie informacje w kilku tematach przerabianych podczas całego roku szkolnego. Aby polska młodzież miała dostęp do sprawdzonych informacji o procesach zachodzących na planecie, należy wzbogacić podstawę programową o rzetelną edukację klimatyczną. Domagają się tego jej przedstawicielki i przedstawiciele oraz organizacje takie, jak Stowarzyszenie Ostra Zieleń, walczące o wprowadzenie rzetelnej i ogólnodostępnej edukacji klimatyczno-ekologicznej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, postulujący o edukację dotyczącą zmian klimatu w oparciu o raport IPCC, czy też zawiązane podczas tegorocznej edycji Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Klub Demokratyczny, które w oparciu o art. 55 uchwały PMRP postuluje: “W celu zwiększenia świadomości i wiedzy młodzieży w zakresie przyczyn oraz skutków postępujących zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego wzywa do wsparcia finansowego i organizacyjnego fundacji, stowarzyszeń czy innych organizacji pozarządowych koncentrujących swoją działalność na szerzeniu rzetelnej edukacji klimatycznej i środowiskowej wśród młodzieży”.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy w ramach rekonstrukcji rządu powstały resort edukacji planuje zająć się przygotowaniem przedmiotu szkolnego, mówiącego o kryzysie klimatycznym oraz ochronie środowiska lub wzbogaceniu podstawy programowej o liczne treści z nimi związane?
  2. Czy resort edukacji przewiduje wejście w dialog z przedstawicielkami oraz przedstawicielami młodzieży, zrzeszonymi w ruchach i organizacjach pozarządowych, celem ulepszenia podstawy programowej o postulowane przez nich treści?
  3. Czy w ramach podejmowanych działań ministerstwo zdecyduje się wspierać projekty naukowe z zakresu zwiększania świadomości, dotyczącej zagrożenia katastrofą klimatyczną i/lub ochrony środowiska naturalnego?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz