Interpelacja nr 11328 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości na jednej z ferm futrzarskich w miejscowości Góreczki w woj. wielkopolskim

Interpelacja nr 11328 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości na jednej z ferm futrzarskich w miejscowości Góreczki w woj. wielkopolskim

Szanowny Panie Ministrze,

opublikowany 8 września 2020 roku materiał filmowy ze śledztwa Stowarzyszenia Otwarte Klatki ujawnił daleko idące nieprawidłowości na jednej z ferm futrzarskich w miejscowości Góreczki (woj. wielkopolskie).

Pracownik, który przez 2 miesiące rejestrował swoją pracę, ujawnił szereg zaniedbań, w tym m.in. takie zdarzenia, jak: liczne przypadki pogryzień między zwierzętami, autoagresja oraz agresja między norkami w klatkach, przypadki kanibalizmu, zwierzęta padłe z nieznanych przyczyn, głębokie rany i obrażenia pozostawiane często długi czas bez leczenia, zachowania stereotypowe.
Na ujawnionym materiale widać również przypadki ucieczek norek, które – niezgodnie z ustawą o ochronie zwierząt – są wyłapywane przez psy. Dostrzec można, że pracownicy fermy nie stosują jakichkolwiek zabezpieczeń bioasekuracyjnych (m.in. brak ubrań ochronnych), co ma ogromne znaczenie w kontekście panującej w Polsce epidemii COVID-19, ponieważ, jak powszechnie wiadomo, choroba ta została wykryta u norek w wielu krajach w Europie i na świecie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

 1. Czy obrazy w zebranym materiale filmowym są według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi typowymi obrazami związanymi z hodowlą norek?
 2. Czy widoczne obrażenia u zwierząt oraz wysoka liczba padających zwierząt mieści się w ramach standardowego dobrostanu na fermach norek w Polsce?
 3. Jaka jest według wiedzy ministerstwa rolnictwa skala i częstość występowania głębokich ran zagrażających życiu norek oraz kanibalizmu na fermach norek w Polsce?
 4. Czy ministerstwo rolnictwa posiada dane dotyczące liczby padających zwierząt na fermach futrzarskich w Polsce?
 5. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ustalając minimalne warunki utrzymywania norek w klatkach fermowych, bierze pod uwagę wpływ tych warunków na agresję między tymi zwierzętami oraz na występowanie kanibalizmu?
 6. Czy problem kanibalizmu występującego na fermach norek jest znany Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi?
 7. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma wiedzę na temat sposobu leczenia weterynaryjnego, jaki pogryzione norki powinny otrzymywać na fermach oraz jakie są standardowe procedury postępowania wśród hodowców zwierząt futerkowych?
 8. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiada wiedzę na temat liczby norek uciekających z ferm? Czy używanie psów do wyłapywania zbiegłych norek jest według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi metodą odpowiednio humanitarną?
 9. Czy ministerstwo rolnictwa posiada dane na temat częstotliwości kontroli ferm futrzarskich przez Inspekcję Weterynaryjną w ciągu ostatnich 5 lat?
 10. Czy ministerstwo rolnictwa posiada dane dotyczące liczby naruszeń na fermach futrzarskich stwierdzonych przez Inspekcję Weterynaryjną w ciągu ostatnich 5 lat?
 11. Czy ministerstwo posiada wiedzę na temat kontroli ferm futrzarskich pod kątem stosowania zabezpieczeń bioasekuracyjnych w związku z epidemią COVID-19?
 12. Jakie kroki podejmie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z opublikowanymi materiałami filmowymi z fermy norek w Góreczkach?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Otwarte Klatki, CC BY 2.0, via flickr