Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2021

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2021

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2021 (druk nr 2327) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2448).

Pani Marszałek! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo! Urząd rzecznika praw obywatelskich jest urzędem niezwykle ważnym dla obywateli i obywatelek. Pokazuje to także rekordowa liczba wniosków złożonych w 2021 r.: ponad 74 tys. Ochrona praw człowieka, w tym praw i wolności obywatelskich, jest niezwykle istotna.

Bardzo dziękuję całemu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich za metodyczną pracę w tym zakresie. Bardzo dziękuję także Krajowemu Mechanizmowi Prewencji Tortur, który działa przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, za podjęcie niezwykle ważnego, kluczowego tematu praw uchodźczych i warunków panujących w ośrodkach dla uchodźców. Zatrważające doniesienia z ośrodków powinny stać się przedmiotem zainteresowania decydentów, co niestety jeszcze nie nastąpiło.

Szanowny Panie Rzeczniku! Serdecznie dziękuję za pana pracę oraz pracę pana współpracowników i współpracownic. (Dzwonek) Życzę siły do dalszego działania. (Oklaski)