Fundusz Odbudowy: Komisja Europejska nie może ugiąć się przed polskim rządem

Fundusz Odbudowy: Komisja Europejska nie może ugiąć się przed polskim rządem

Poparcie odblokowania finansowania z Funduszu Odbudowy dla Polski, mimo jedynie kosmetycznych środków zaradczych dla niedopuszczalnych reform systemu sądownictwa proponowanych przez polski rząd, spotkało się z propozycją przeprowadzenia wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Co najmniej 10% europosłów i europosłanek musi podpisać propozycję głosowania. By przejść, wotum musi uzyskać większość dwóch trzecich.

Komisja Europejska postawiła trzy warunki wypłaty środków z Funduszu Odbudowy dla Polski: likwidację nielegalnej Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie sędziów zawieszonych przez tę Izbę do pracy oraz zmiany w systemie dyscyplinarnym dla sędziów. Warunki te nie są obecnie spełnione. W tych okolicznościach wypłata 35,4 mln euro dla Polski bezpośrednio wesprze rząd PiS.

Mélanie Vogel, współprzewodnicząca Europejskiej Partii Zielonych:

Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów. Wszyscy obywatele i obywatelki Europy, w tym obywatele i obywatelki Polski, polegają na gwarantowanej im ochronie i obronie praworządności i praw podstawowych w całej UE. To po prostu warunek istnienia europejskiej demokracji.

Nie można zatem zaakceptować przepływu pieniędzy europejskich podatników do Polski bez przestrzegania praworządności i spełnienia niezbędnych warunków, w tym przywrócenia do pracy sędziów usuniętych z powodów politycznych.

Jeśli Komisja Europejska ugnie się pod presją polskiego rządu i złamie własne zobowiązania, wypłacając środki bez spełnienia niezbędnych warunków, Parlament Europejski może być zmuszony do wycofania swojego zaufania".

Małgorzata Tracz, posłanka na Sejm RP i członkini komitetu Europejskiej Partii Zielonych dodaje:

Sytuacja demokracji w Polsce jest poważna. Przyznanie teraz Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy oznacza wzmocnienie pozycji rządu PiS, który zademonstrował swoją pogardę dla niezawisłości sądownictwa, wolnych mediów, równych praw, ale także ogólnie dla demokracji i rządów prawa.

Partia Zieloni wraz ze wsparciem Europejskiej Partii Zielonych i naszymi oddolnymi partnerami mobilizują się, aby obywatelki i obywatele polscy nie zapłacili ceny za działania polskiego rządu.

Komisja Europejska może wspierać polskich obywateli i obywatelki, obstając przy podstawowych europejskich wartościach, zamiast wspierać rząd PiS”.


European Parliament from EU, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons