Emerytury stażowe to docenienie przez państwo ludzi pracy

Emerytury stażowe to docenienie przez państwo ludzi pracy

11. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27).

12. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk nr 187).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Wnioskodawcy! Pani Minister! Dyskusja o emeryturach stażowych trwa już długo. Emerytury stażowe to rozwiązanie oparte na sprawiedliwości i solidarności społecznej. To docenienie przez państwo ludzi pracy, ludzi, którzy pracują w trudnych warunkach w handlu, w przemyśle, w rolnictwie, w budownictwie, i to bardzo często od wczesnych lat życia. To ludzie, którzy pracują uczciwie i tą uczciwą pracą wspierają nasz system zabezpieczeń społecznych i budują naszą gospodarkę.

Wysoka Izbo! Dziś mamy na stole dwa projekty. Jeden projekt jest obywatelski, drugi - poselski. Za obu tymi projektami stoją największe centrale związkowe: "Solidarność" i OPZZ. Oba te projekty też mają podobne rozwiązania, bo zakładają, że okres składkowy i nieskładkowy będzie wynosił co najmniej 35 lat pracy dla kobiet i 40 lat pracy dla mężczyzn. Mam nadzieję, że Wysoka Izba podejmie decyzję o tym, by procedować nad tymi projektami w komisji sejmowej, by je połączyć, wspólnie nad nimi pracować i zintegrować je z obecnym systemem emerytalnym, tak by zapewnić zarówno docenienie stażu pracy, jak i godne emerytury. (Oklaski)