Dlaczego chcecie oddać myśliwym lasy na wyłączność?

Dlaczego chcecie oddać myśliwym lasy na wyłączność?

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Poprawka dotyczy zapisu, w którym zawarto regulacje dotyczące występowania o pomoc do służb mundurowych w ramach walki z ASF. Krokiem w dobrą stroną jest umożliwienie wystąpienia o taką pomoc w ramach tzw. nadzoru biernego oraz w zakresie kontroli przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji w czasie odstrzału sanitarnego. Niestety razem z tymi dobrymi zmianami próbuje się przepchnąć groźny zapis o tym, że myśliwi będą mogli prosić służby mundurowe o zabezpieczenie terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich. Chodzi tutaj o każde polowanie, a nie tylko o odstrzał sanitarny. Dlaczego chcecie oddać myśliwym, którzy stanowią mniej niż 1% społeczeństwa, lasy na wyłączność, jednocześnie ograniczając prawa obywateli i obywatelek do korzystania z lasów, które są naszym dobrem wspólnym? (Oklaski)