Debatujemy nad ustawami, o których powinniśmy już kilka miesięcy temu

Debatujemy nad ustawami, o których powinniśmy już kilka miesięcy temu

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 683). Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 684). Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 685). Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 686).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Debatujemy dzisiaj nad ustawami, o których powinniśmy byli rozmawiać już kilka miesięcy temu, kiedy już widzieliśmy, że jesienią czeka nas druga fala pandemii. Epidemii, która wbrew słowom rządzących nigdy tak naprawdę nie była w odwrocie i nie będzie do czasu upowszechnienia się szczepionki. Wasza ustawa jest przedstawiana przez wnioskodawców jako ustawa o dobrym samarytaninie, a tak naprawdę jest to ustawa o niczym innym jak o poborze do walki z epidemią. Ustawa ta daje wojewodom możliwość powołania do walki z epidemią studentów, doktorantów czy absolwentów, którzy jeszcze nie podeszli do egzaminów, oraz powołania osób, które nie podjęły pracy w zawodzie medycznym mimo posiadanego wykształcenia.

I tu moje pytania do wnioskodawców: Czy będą jakieś konkretne zasady poboru osób z tej nowej grupy, z góry określona kolejność lub preferencje? Bo obecnie projekt tego nie precyzuje. (Dzwonek) I kolejne pytanie: Czy będą jakieś konkretne zasady kierowania osób powołanych do pracy w określonych miejscowościach? (Oklaski)