Debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu

Debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat ostatecznego brzmienia Krajowego Planu Odbudowy w wersji uwzględniającej konsultacje społeczne i wnioski Komisji Europejskiej.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu. Zamiast tego rząd w pospiechu wysłał do Komisji Europejskiej projekt, który jest recyklingiem starych idei i projektów zalegających w ministerstwach. Starych projektów, które ani nie odbudują naszej gospodarki po pandemii, a tym bardziej nie sprawią, że będzie bardziej odporna na kolejne kryzysy. Przykładem jest walka z kryzysem klimatycznym. Na klimat powinno być przeznaczone 37% z KPO. Według Green Recovery Tracker jest to tylko 28%, a jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie dotacje, to spada to do 13%.

Kolejna rzecz to zasada: do no significant harm, czyli nie można prowadzić projektów, które szkodzą przyrodzie. To w dużej mierze dotyczy projektów infrastruktury, gospodarki wodnej, budowy nowych sieci, infrastruktury sieciowej.

Jak (Dzwonek) państwo chcą zapewnić te 37% na klimat? Jak chcą zagwarantować, że będzie przestrzegana zasada ˝do no significant harm˝? Czy w ogóle o tym myślicie? (Oklaski)