Czy zależy wam na dobrym i stabilnym prawie dla polskiej wsi?

Czy zależy wam na dobrym i stabilnym prawie dla polskiej wsi?

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (druk nr 2953).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dziś debatujemy o projekcie ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. To projekt, który liczy 132 strony i 169 artykułów, objętościowo większy od Kodeksu postępowania administracyjnego czy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a porównywalny z Kodeksem pracy. Ten projekt ma ponad 1800 stron samego uzasadnienia i załączników. Zgłoszono do niego setki uwag, z których niewiele zostało uwzględnionych i którym posłowie i posłanki powinni się dokładnie przyjrzeć.

Waga tego projektu jest gigantyczna, bo ta ustawa będzie regulowała podstawy prawne do realizacji planu strategicznego do 2027 r. Prace nad tym projektem powinny odbyć się w podkomisji w sposób spokojny i merytoryczny, a nie bardzo szybko i bez zapoznania się z uwagami zgłoszonymi przez stronę społeczną. (Dzwonek) Stąd moje pytanie: Czy rząd poprze wniosek o powołanie podkomisji do rozpatrzenia tego projektu? Czy zależy wam na dobrym i stabilnym prawie dla polskiej wsi, a nie tylko na wykorzystaniu planu strategicznego w kampanii wyborczej? (Oklaski)