Czy rząd planuje wesprzeć dbających o osoby starsze?

Czy rząd planuje wesprzeć dbających o osoby starsze?

Informacja bieżąca w sprawie działań podejmowanych na rzecz seniorów, w szczególności zmierzających do poprawy warunków życia i aktywności społecznej osób starszych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówiąc i myśląc o poprawie warunków życia osób starszych często ograniczamy się w debacie publicznej tylko do zabezpieczenia dochodów seniorów. Aby prowadzić skuteczną politykę społeczną wobec osób starszych musimy także mówić i myśleć o zabezpieczeniu opieki dla seniorów. Niestety oferta publicznej opieki jest dalej zbyt skromna, więc niektóre osoby nie znajdują w niej miejsca, a nie stać ich na korzystanie z ekskluzywnej opieki prywatnej.

Lukę pomiędzy niedoinwestowanym sektorem publicznym a drogim i nastawionym na zysk sektorem prywatnym wypełnia w sposób nieformalny rodzina. Najczęściej kobiety. Dziś niezbędne jest zapewnienie wsparcia właśnie im, opiekunom nieformalnym, rodzinom osób starszych. Potrzebne jest zwiększenie dostępu do szkoleń, poradnictwa i zasiłków z tytułu opieki bez konieczności całkowitej rezygnacji z pracy oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej i stworzenie finansowych zachęt dla rodzin decydujących się na zatrudnienie legalnej opiekunki lub opiekuna dla osób starszych.

Czy rząd Zjednoczonej Prawicy planuje w jakikolwiek sposób wesprzeć tę grupę osób, która na co dzień dba o godne warunki życia osób starszych, swoich najbliższych? (Oklaski)