Czy naprawdę chcecie taką historyczną niesprawiedliwość sankcjonować?

Czy naprawdę chcecie taką historyczną niesprawiedliwość sankcjonować?

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej (druki nr 1937 i 1967).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta ustawa jest niczym innym jak politycznym happeningiem i powinna zostać odrzucona w całości. Ta ustawa będzie stanowić przeszkodę m.in. w dokonywaniu czasem trudnych rozliczeń z historią naszych miast i gmin. Najlepszym przykładem jest dyskusja, która toczy się we Wrocławiu odnośnie do zmiany nazwy ulicy św. Jana Kapistrana. Jan Kapistran jako święty Kościoła katolickiego podlegałby ochronie na mocy tej ustawy, jednocześnie będąc negatywnym bohaterem jednego z najczarniejszych wydarzeń w historii Wrocławia.

W 1453 r. Kapistran przebywał jako inkwizytor generalny we Wrocławiu, gdzie swoimi antysemickimi kazaniami doprowadził do wygnania z miasta ludności żydowskiej i do spalenia na stosie 41 wrocławskich Żydów. Jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, to każda próba oddania symbolicznej sprawiedliwości mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia, którzy padli ofiarą pogromu, zakończy się uchyleniem uchwały rady miejskiej przez wojewodę. Czy naprawdę (Dzwonek) chcecie tą ustawą taką historyczną niesprawiedliwość sankcjonować? (Oklaski)