Czy naprawdę ceną za weto dla Lex Czarnek musi być ten projekt?

Czy naprawdę ceną za weto dla Lex Czarnek musi być ten projekt?

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (druk nr 2070).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy dotyczący Akademii Kopernikańskiej, który tak ochoczo poparł rząd, jest kolejnym prawnym kuriozum. Jest to projekt niespójny z mgliście opisanym finansowaniem, które jest niezgodne z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest to projekt, który osłabi Polską Akademię Nauk, tworząc równoległą do niej instytucję powoływaną przez polityków. Jest to projekt, który wywołał opór środowisk akademickich i naukowych...

(Poseł Janusz Korwin-Mikke: Konkurencja robi dobrze.)

...który jest ewidentną próbą skłócenia tych środowisk, i to w momencie gdy potrzebują pomocy i wsparcia. Jest to projekt, który tworzy nową szkołę wyższą, która z urzędu otrzyma kategorię naukową B+, co jest zanegowaniem przedyskutowanej i ustalonej struktury wyższych uczelni, w przypadku których otrzymana kategoria zależy od dorobku naukowego szkoły wyższej. To w końcu projekt, który nie miał trafić pod obrady Sejmu, a dziś po kosmetycznych zmianach (Dzwonek) jest rozpatrywany jako inicjatywa prezydencka. Czy naprawdę ceną za weto dla lex Czarnek musi być ten projekt ustawy? (Oklaski)