Czego wy tak naprawdę chcecie? Ładu czy chaosu przestrzennego?

Czego wy tak naprawdę chcecie? Ładu czy chaosu przestrzennego?

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1534 i 1544).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

PiS w polskim nieładzie wiele pisze o standardach urbanistycznych, o reformie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a potem przedstawia projekt, który kompletnie przeczy tym ideom.

Czego wy tak naprawdę chcecie? Ładu czy chaosu przestrzennego? Budowa domów bez pozwolenia, bez kierownika budowy, bez dziennika budowy to gotowy przepis na chaos przestrzenny, na niekontrolowane rozlewanie się miast, na niszczenie krajobrazu i przyrody. Ta ustawa to koniec polskiej wsi, jaką znamy. To niszczenie środowiska naturalnego, to niszczenie miejsc, które powinny być objęte szczególną ochroną i zakazem zabudowy ze względu na wartości kulturowe, przyrodnicze i konserwatorskie.

Bierzecie to w ogóle pod uwagę? (Oklaski)