Czas na zmiany w Kodeksie Wyborczym!

Czas na zmiany w Kodeksie Wyborczym!

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 75).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proponowane zmiany w Kodeksie wyborczym i ustawie o samorządzie są drobne, ale tak naprawdę bardzo praktyczne. Mamy proste rozwiązanie, które pozwoli na wykonywanie w pełni kompetencji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta do dnia złożenia ślubowania poselskiego bądź senatorskiego, a tym samym zapewni ciągłość funkcjonowania władzy samorządowej i zapobiegnie chaosowi w gminie.

Takich prostych rozwiązań w Kodeksie wyborczym potrzebujemy więcej. Dla przykładu konieczne są nowe regulacje dotyczące cyfryzacji zbiórki podpisów poparcia pod listami kandydatów, tak aby każdy obywatel i obywatelka mogli złożyć ten podpis w sposób łatwy i bezpieczny. Kolejna rzecz to zakończenie absurdów dotyczących zbiórki podpisów poparcia w wyborach samorządowych, gdy od tych samych osób ten sam komitet zbiera podpisy poparcia dla kandydatów w różnych okręgach. To także kwestia zaktualizowania liczby mandatów w okręgach do Sejmu i Senatu. (Dzwonek)

Cieszę się, że powstała podkomisja sejmowa do spraw zmian w Kodeksie wyborczym. Mam nadzieję, że wymienione punkty będą przedmiotem zmian, przedmiotem dyskusji, bo takiej nowelizacji Kodeksu wyborczego potrzebujemy. (Oklaski)