Czas na realną walkę z mafiami śmieciowymi

Czas na realną walkę z mafiami śmieciowymi

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (druk nr 2371).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ten projekt zakłada m.in. znaczne podwyższenie kar za przestępstwa dotyczące nielegalnego składowania odpadów. Jako Zieloni apelowaliśmy o takie rozwiązania już od lutego 2019 r.

Ale musimy jednocześnie pamiętać, że wraz ze zwiększaniem kar musimy podjąć następne działania, które w sposób realny pozwolą zmniejszyć skalę tego procederu. Według danych GUS średnio co 2, 3 dni w Polsce płonie składowisko odpadów. W 2020 r. zlikwidowano prawie 10 tys. dzikich wysypisk. Ale jednocześnie skazań w latach 2016-2018 za przestępstwa dotyczące odpadów było tylko 88, z czego tylko sześć osób zostało skazanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Tu pojawiają się moje pytania do pana ministra, bo to dane z ministerstwa: Jakie realne wsparcie w walce z nielegalnymi składowiskami (Dzwonek) dostaną organy ochrony środowiska i Policja? Czy będą fundusze na wyspecjalizowane zespoły i ekspertyzy? Czy dostaną te organy kompetencje, takie jak kontrole bez zapowiedzi albo kontrole krzyżowe? Powiedzmy sobie szczerze, że te działania są konieczne, żebyśmy mogli realnie walczyć z mafiami śmieciowymi. (Oklaski)