Cofacie walkę o czyste powietrze o lata!

Cofacie walkę o czyste powietrze o lata!

Informacja bieżąca w sprawie skutków zmian w edukacji, służbie zdrowia, polityce zagranicznej, ochronie środowiska, energetyce, finansach państwa oraz braku realizacji inwestycji w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w ciągu ostatnich 7 lat.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jednym ze wskaźników mierzących realizację działań ˝Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝ jest wskaźnik jakości powietrza. Ten wskaźnik pokazuje procentową liczbę stref z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pyłu PM10. W 2020 r. ten wskaźnik miał wynosić 45%, a w 2023 r. 0%.

(Poseł Urszula Rusecka: Jak platforma rządziła, to wskaźniki zmienili.)

I gdzie jesteśmy po 6 latach realizacji tej strategii? Otóż, gdzie jesteśmy. W 2021 r. wskaźnik wyniósł 55%. Aż strach pomyśleć, ile wyniesie w tym roku, zwłaszcza że w Polskę poszło przesłanie prezesa Kaczyńskiego, że można palić, czym chcemy, może poza oponami. Po to właśnie PiS zniósł normy emisji paliw na 2 lata.

(Głos z sali: Nieprawda.)

(Poseł Urszula Rusecka: To wy zmieniliście te normy.)

Cofacie walkę o czyste powietrze o lata, o lata świetlne. Czy naprawdę według rządu tak ma wyglądać walka o czyste powietrze w Polsce (Dzwonek), walka ze smogiem, walka o to, by ludzie nie umierali z powodu zanieczyszczonego powietrza? (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)