Cieszę się, że rząd w końcu postanowił naprawić swoje błędy i grzechy

Cieszę się, że rząd w końcu postanowił naprawić swoje błędy i grzechy

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1129 i 1173).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt jest dobrą wiadomością dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Cieszę się, że rząd Zjednoczonej Prawicy w końcu postanowił naprawić błędy oraz grzechy, które popełnił na początku pierwszej kadencji, kiedy to wstrzymał praktycznie rozwój OZE i doprowadził do spadku udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym.

Wszystkiego już się nie da naprawić. Nie da się naprawić np. tego, że nie osiągniemy w 2020 r. - choć wskaźniki będą dopiero za jakiś czas - 15-procentowego udziału OZE w miksie energetycznym. Ale ten projekt daje jakąś nadzieję na zmianę. Ale nie dokona się ona bez ambitniejszych celów. Nie dokona się bez zmiany drakońskiego prawa, które uniemożliwiło rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Stąd moje pytanie do wnioskodawców. Kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy wycofa się z wprowadzonej (Dzwonek) w 2016 r. zasady 10 H, która zahamowała rozwój inwestycji wiatrowych na lądzie? Kiedy naprawdę uwolnicie pełnię potencjału drzemiącego w polskiej branży OZE?