Chodzi wam tylko o polityczny zysk w wyborach!

Chodzi wam tylko o polityczny zysk w wyborach!

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym (druki nr 3423 i 3444).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Postawmy sprawę jasno: ten projekt ma na celu tylko i wyłącznie wpłynięcie na ostateczny wynik wyborów do Sejmu i Senatu, a nie ułatwienie organizacji referendów ogólnokrajowych i podwyższenie frekwencji. Ten projekt trafił do Sejmu na 3 miesiące przed wyborami, bo panicznie szukacie sposobu, jak zmobilizować swój elektorat do pójścia na wybory. Nie zależy wam na wysłuchaniu głosu obywateli i obywatelek, nie zależy wam na demokracji bezpośredniej. Chodzi wam tylko o polityczny zysk w wyborach.

Ta ustawa to zmiana zasad gry w trakcie jej trwania. To kolejne rozszczelnienie zasad finansowania kampanii wyborczej poprzez wprowadzenie chaosu w prowadzeniu równoległej kampanii referendalnej, nieobjętej żadnymi limitami wydatków. Chcecie po prostu zalać Polskę agitacją wyborczą pod płaszczykiem kampanii referendalnej, podłej kampanii strachu. (Dzwonek)

Wysoka Izbo! Miejsce tego projektu jest tylko i wyłącznie w koszu na śmieci. (Oklaski)