A poza tym sądzę, że należy zakończyć przemysłową hodowlę zwierząt

A poza tym sądzę, że należy zakończyć przemysłową hodowlę zwierząt

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o paszach (druki nr 735, 736 i 751).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiejsza debata jest koronnym przykładem na to, jak potężne wpływy na polską politykę oraz prawo ma lobby mięsne oraz hodowcy.

Debatujemy nad terminem wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz GMO.

Debatujemy nad terminem, który od uchwalenia ustawy o paszach w 2006 r. był przesuwany już cztery razy. Za każdym razem ustawa wyglądała tak samo jak dzisiejsza: jedna strona A4 i dwa artykuły, w tym jeden przesuwający termin. I za każdym razem jest to samo uzasadnienie. Nie jesteśmy gotowi, nie mamy zamiennika. Mija 14 lat od uchwalenia zakazu i dalej nie mamy zamiennika? Czy może po prostu branża nie chce zamiennika?

W uzasadnieniu projektu Prawa i Sprawiedliwości było napisane o tym, że mamy rządowe programy dążące do zwiększenia rodzimej produkcji pasz bez GMO. Ile pieniędzy zostało wydanych na te programy? Jakie są ich efekty? (Dzwonek) Proszę o odpowiedź na piśmie. A poza tym sądzę, że należy zakończyć przemysłową hodowlę zwierząt. (Oklaski)