6 konkretów dla zwierząt

6 konkretów dla zwierząt

W piątek 15 września wspólnie z prozwierzęcymi organizacjami pozarządowymi na konferencji prasowej zaprezentowałam 6 konkretów dla zwierząt!

Dziękuję organizacjom i inicjatywom, które mnie wspierają: Compassion Polska, Fundacji Viva, Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz inicjatywie PiESEL!

Treść 6 konkretów poniżej:

1. Koniec hodowli zwierząt na futro

Wprowadzimy ustawowy zakaz hodowli zwierząt na futro. Istniejącym fermom zapewnimy 5-letni okres przejściowym oraz odszkodowania dla hodowców z budżetu państwa i godne odprawy dla pracowników ferm. Chcemy przyspieszyć i przeprowadzić w kompleksowy sposób zmianę, której nie unikniemy.

2. PiESEL – nadajmy zwierzętom tożsamość

Wprowadzimy obowiązek trwałego znakowania (czipowania) i rejestracji zwierząt w ogólnopolskiej elektronicznej bazie danych. Będzie to efektywny mechanizm zapobiegania bezdomności zwierząt domowych i chroniący ich dobrostan. Pozwoli też na redukcję obciążenia finansowego gmin w zakresie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Zakażemy trzymania psów na łańcuchu.

3. Miasta wolne od polowań

Zlikwidujemy wszystkie obwody łowieckie na terenach miejskich, pozostawiając je obszarami wolnymi od polowań. Ułatwimy wyłączanie prywatnych działek z obwodów łowieckich, cyfryzując cały proces. Zakażemy polowań dewizowych. Zakażemy polowań na dzikie ptaki.

4. Koniec masakry dzików

Uchwalimy projekt ustawy naprawczej, która zniweluje największe wady Lex Ardanowski, kończąc z masowym zabijaniem dzików. Skończymy z polityką zwalczania ASF w myśl reguły „wybić dziki – to rozwiąże problemy rolników”.

5. Gotowi na koniec ery klatkowej

W Komisji Europejskiej trwają prace nad zakończeniem „epoki klatkowej” w UE. Rozważany jest wariant, by do 2027 roku zakazać przetrzymywania w klatkach nie tylko kur niosek, lecz także królików, świń, przepiórek, kaczek czy gęsi. Polska jest na taki krok słabo przygotowana. Zmienimy to, uchwalając kompleksowy program transformacji rolnictwa po „epoce klatkowej”.

6. STOP ekspansji ferm przemysłowych

Uchwalimy tzw. ustawę odległościową, ograniczając ekspansję ferm przemysłowych w Polsce. Minimalna odległość między nowymi fermami przemysłowymi, a budynkami mieszkalnymi oraz innymi fermami wynosiłaby 2 km. W ten sposób ograniczymy zagrożenie epidemiologiczne, cierpienie zwierząt oraz uciążliwości dla lokalnych społeczności.

6 konkretów dla zwierząt to 6 konkretów dla ludzi!

Konferencję prasową można obejrzeć tutaj: https://fb.watch/n8mqLc5iTH/


Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI