2023 rokiem Aleksandry Piłsudskiej

2023 rokiem Aleksandry Piłsudskiej

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 rokiem Aleksandry Piłsudskiej (druki nr 2233 i 2258).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Aleksandra Piłsudska brała udział w wielu akcjach bojowych, służyła w Legionach Polskich, a za swoje zasługi została odznaczona Orderem Virtuti Militari. Była niezłomną wojowniczką o niepodległość Polski, ale także o równość. Zanim związała się z marszałkiem Piłsudskim, toczyła z nim zawzięte dyskusje o równouprawnieniu kobiet. Lubiła o sobie mówić, że jest zaciętą feministką. Jej zawziętość i siła przyczyniły się do uzyskania tego, o co Polki niestrudzenie walczyły przez lata. 28 listopada 1918 r. kobiety otrzymały pełne prawa wyborcze. Mogły nie tylko głosować w wyborach, ale też być w nich wybierane, chociaż warto pamiętać, że pierwsze posełki, jak je wtedy nazywano, nie miały lekko.

Dziś Aleksandra Piłsudska jest symbolem polskiego feminizmu, niestrudzonego i bezkompromisowego, a także (Dzwonek) ogromnego patriotyzmu, którego ważnym elementem była równość. Liczę na to, że Sejm jednogłośnie podejmie decyzję o ustanowieniu 2023 r. rokiem tej wspaniałej bohaterki. (Oklaski)