15 października obronimy polskie lasy przed PiS-em i ziobrystami!

15 października obronimy polskie lasy przed PiS-em i ziobrystami!

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 3291 i 3530).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy w obronie polskich lasów środowiska Ziobry to kolejny przykład hipokryzji waszej władzy i waszego wielkiego strachu przed przegraną 15 października. To przed wami trzeba bronić polskich lasów. Kompletnie je sprywatyzowaliście na własne partyjne potrzeby. Zamykacie nasze lasy, gdy trwają w nich polowania dewizowe - komunistyczny relikt, który już dawno powinien zostać zakazany, a wy nadaliście mu nowy wymiar, pozwalając nie niepokojonym przez nikogo bogatym obcokrajowcom zabijać polskie zwierzęta. Te zwierzęta należą do Skarbu Państwa, czyli do nas wszystkich, a wy na ich śmierci zarabiacie kasę na partyjne cele. Już 15 października obronimy polskie lasy przed PiS-em i ziobrystami, obronimy polską przyrodę. (Oklaski)